Aktualności

Wyzwaniem dla branży hotelowej w Polsce będzie przezwyciężenie trudności na rynku pracy. Zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa i masowa emigracja zarobkowa młodych ludzi powodują spadek liczby osób aktywnych zawodowo. więcej
Wesołych Świąt Wielkiej Nocy! więcej
Wyzwaniem dla branży hotelowej w Polsce będzie przezwyciężenie trudności na rynku pracy. Zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa i masowa emigracja zarobkowa młodych ludzi powodują spadek liczby osób aktywnych zawodowo. więcej