Szkolenia i rozwój

Inwestycje i dbanie o rozwój intelektualny i zawodowy pracowników uzyskało status zadania strategicznego. Jeżeli organizacja chce zatrzymać pracowników i utrzymać ich zaangażowanie na odpowiednim poziomie, kapitał ludzki musi rowijać swój potencjał. Kształcenie i rozwój sprzyja poszerzaniu horyzontów pracownika, rozwijaniu cech osobowości, takich jak innowacyjność i przedsiębiorczość a także zaspokaja potrzeby samorealizacji pracownika. HR Internal Consultants wraz ze swoimi partnerami zajmuje się analizą potrzeb szkoleniowych, opracowywaniem programów i realizacją szkoleń oraz oceną ich efektywności. Prowadzimy szkolenia zamknięte w zakresie zarządzania zmianą, delegowania uprawnień, przywództwa, komunikacji wewnętrznej, rozwijania kreatywności oraz sprzedaży. Nasi trenerzy mają praktyczne doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach rynkowych. Szkolenia są prowadzone metodami interaktywnymi w formie warsztatów.

Ponadto oferujemy - Executive coaching, Leadership coaching, Business coaching, Performance coaching, Career coaching, Cultural coaching

Możemy z osiągać wspólnie efekty w:

  • rozwoju potencjału przewodzenia innym, budowania autorytetu
  • poznawaniu i wzmacnianiu umiejętności przywódczych
  • pracy nad zarządzaniem zespołem, delegowaniem zadań, monitorowaniem i udzielaniem informacji zwrotnych
  • rozwoju kluczowych umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi i potencjałem firmy
  • poszerzeniu świadomości zawodowej, wyborze zawodu, rodzaju i formy pracy oraz zaplanowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego
  • adaptacji do nowych obowiązków i miejsca pracy, poprzez motywowanie i pomoc w rozwijaniu umiejętności potrzebnych na danym stanowisku
  • usprawnieniu pracy zespołowej, podniesieniu efektywności i skuteczności oraz poprawie jakości relacji i komunikacji wewnętrznej w zespole
  • zwiększeniu zdolności w zakresie osiągania Twoich krótko- i długoterminowych celów
  • radzeniu sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz rozwijaniem umiejętności społecznych, m.in. asertywności i komunikacji interpersonalnej
  • korzystaniu ze swojego potencjału i wewnętrznych zasobów w każdym aspekcie zawodowym i osobistym