Outplacement

HR Internal Consultants może zapewnić Państwu wsparcie zarówno w przypadku zatrudniania nowych pracowników, jak również w przypadku redukcji zatrudnienia, do czego służy pakiet usług określanych jako outplacement.

Outplacement oferuje wsparcie pracownikom opuszczającym miejsce pracy z powodów zależnych od pracodawcy i przede wszystkim pomaga w nawiązaniu stosunku pracy zwalnianych pracowników z nowym pracodawcą.

Głównym założeniem projektu Outplacement jest zapewnienie wsparcia biorącym w nim udział uczestnikom poprzez pomoc im w opracowaniu profesjonalnego dossier zawodowego, szkolenie oraz coaching w zakresie zarządzania sobą w sytuacji zmiany, zapewnienie treningów zmierzających do rozwinięcia kompetencji potrzebnych w trakcie poszukiwania pracy takich jak techniki autoprezentacji, wystapień publicznych, udziału w rozmowie kwalifikacyjnej o pracę,  oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, jak również pomoc w doborze oferty pracy zgodnej z profilem każdego z uczestników projektu i ułatwienie dostępu do potencjalnych pracodawców.

Specjalizujemy się w outplacementach indywidualnych oraz outplacementach dla niewielkich grup (od kilku do kilkudziesięciu) zwalnianych osób. Charakteryzuje nas zindywidualizowane podejście do osób objętych outplacementem, gdzie o sukcesie projektu decydują: praca indywidualna konsultanta/coacha ze zwalnianą osobą oraz sprawna logistyka projektu, obejmująca kontakty z bazą ponad 3000 klientów.