Audyt personalny

Sukces firmy zależy od Państwa pracowników, ich potencjału i strategii wykorzystania tego cennego zasobu. Skuteczna organizacja regularnie obserwuje i zarządza zmianami w potencjale ludzkim, aby zatrudniać odpowednich ludzi na właściwych stanowiskach. HR Internal Consultants może wesprzeć Państwa w tym zakresie poprzez audyt personalny, w ramach którego ocenimy zarówno kadrę menedżerską, jak i poszczególne zespoły lub obszary biznesowe.

Nasi konsultanci ocenią potencjał intelektualny, predyspozycje osobowościowe, zdolności menedżerskie i poziom kompetencji społecznych, jak również elastyczność i otwartość na zmiany Państwa personelu. Efektem pracy konsultantów jest raport ogólny na temat bilansu kompetencji kluczowych menedżerów i specjalistów w firmie oraz raporty indywidualne pomocne przy budowie ścieżki rozwoju i awansu w przedsiębiorstwie.

Jakkolwiek projekty tego typu realizowane są głównie w sytuacji planowanych zmian, takich jak ekspansja firmy i rozwój biznesu, przejęcia i fuzje lub ocena pracy zarządu, to wyniki tego badania przynoszą szereg innych korzyści dla organizacji, jak chociażby wyłonienie tzw. high potencials albo tzw. agentów zmiany w organizacji.